Basınçlı Kaplar

Öys Teknik

1-KALORİFER KAZANI

2-KIZGIN SU KAZANI

3-KIZGIN YAP KAZANI

4-BUHAR KAZANI

5-HAVA TANKI

6-HİDROFOR

7-GENLEŞME TANKI

8-OKTOKLAV

9-SANAYİ GAZI DEPOLAMA TANKLARI

Kontrollerinin yapılması zorunludur.Basınçlı kapların muayene periyotlar detaylı olarak tablo-1 de yer almaktadır.İşletmelerde sıklıkla kullanılan kazanlar,hava tankları,hidroforlar,genleşme tankları,otoklavlar için yılda bir(1) olarak gerçekleştirilir.

Öys Teknik

BASINÇLI KAPLAR

Basınçlı kap: İç basıncı 0.5 bar ve üstü olan kaplar.

Basınçlı ekipman: Basınçlı kap ve bunlarla bağlantısı olan her türlü ekipman boru vs.

Emniyet kompeneti: Basınçlı kabın emniyetle çalışması için gereken her türlü emniyet donanımı.

Basınçlı kap çeşitleri: Asetilen tüpü, sıcak su ve buhar kazanları, Kompresörler, basınçlı asit tankları, LPG tankı v.s.

Basınçlı kaplarda tehlikeler:
1-Patlama
2-Zehirli gazların ortaya yayılması
3-Zehirli sıvıların ortaya yayılması
4-Yangın

ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

İMALAT: Tüm basınçlı kaplar mevzuat, standartlara fenne uygun olarak ve bulundurulacak gazın çeşit ve basıncına göre imal edilmelidir. Basınçlı kapların bulunduğu yerler patlamaya dayanıklı olmalıdır.

İşletilmesi: Basınçlı kaplar yetkili kişiler tarafından, emniyet kurallarına uygun olarak işletilmesi gerekmektedir.

Periyodik kontroller: Eski yıpranmış aşınmış kaplar kullanılmamalıdır. Tüm basınçlı kapların kontrolleri tablo-1'e uygun periyotlarda yapılmalıdır. Basınçlı kaplar bakımı yapılırken aşınma ve yıpranma olup olmadığı kontrol edilmeli ve azami çalışama basıncının 1.5 katı ile teste tabii tutulmalı. Bazı durumlarda bu testlerde de patlama olabilmekte bundan dolayı bu testler hidrostatik yapılmalı. Basınçlı kaplar üzerinde emniyet donanımları bulunmalı üzerlerinde Gazın sıcaklığını, basıncını, seviyesini gösteren göstergeler bulunmalıdır aynı zamanda otomatik emniyet donanımları bulunmalıdır.