Elektiriksel Ölçümler

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK ve GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ ,Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2013 Sayısı:2862821/8/2001(Değ: 02/05/2014)

21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılır.

İlgili mevzuat kapsamında;


1-TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ
2-PARATONER ÖLÇÜMÜ
3-ELEKTRİK TESİSAT UYGUNLUĞU(ELEKTRİK İÇ TESİSAT KONTROLU)

Kontrollerinin yapılması yılda bir (1) zorunludur.Topraklama ölçümlerinin ana panonun dışında,son tüketici noktaları olan makineler,prizler vb. noktalardan yapılması zorunludur.İşletmede keşif yapılırken makine sayılarını ve priz sayıları tespit edilmeli ve ana pano(ilk üç nokta) üç nokta olarak hesaplanıp nokta sayısı tespit edilmelidir.

Örnek: 40 makine ve 25 prizi olan işletmede.Topraklama nokta sayısı 40+25+3=68 noktadır.

Elektrik Tesisat Uygunluğu incelemelerinde,


1- İLETKENLERİN / KABLOLARIN AKIM TAŞIMA KONTROLLERİ
2- GERİLİM DÜŞÜMÜ ÖLÇÜMLERİ
3- SÜREKLİLİK / DEVAMLILIK TESTLERİ
4- YALITIM DİRENCİ / İZOLASYON TESTLERİ
5- ÇEVRİM EMPEDANSI ÖLÇÜMLERİ
6- KAÇAK AKIM RÖLESİ FONKSİYON TESTLERİ
7- TERMAL KAMERA İLE PANO KONTROLLERİ

Kontrolleri yapılmaktadır.

Bu kontroller sonucunda özellikle panoların termal kamera ile incelenmelerinde yüksek riskli durumlar mühendislerimiz tarafından ortaya konulabilmektedir.Örnek olarak paylaşacak olursak;


elektrik1

**Örnek resmimizde,kısa devre edilen fazların sebebiyet verdiği aşırı ısınmayı görebilirsiniz.Bu durum yangına sebebiyet verebilir.117'C ‘lik ciddi bir ısınma söz konusudur.


elektrik1

**Bu örnekte gevşeyen bağlantıların mevcuttur.


elektrik1

**Bu örnekte zayıf kablo kesiti net bir şekilde tespit edilmiştir.Uygun çapta kablo seçimi yapılarak kablo değiştirilmelidir.Aksi takdirde aşırı ısınma eğilimi her geçen gün artarak devam edecektir.