Havalandırma ve Klima Tesisatı Kontrolü

Havalandırma ve Klima Tesisatının, projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır.Yılda bir kez yapılması zorunludur.Aneometre ile ölçülen hava akım hızları neticesinde ,deneysel veriler hesaplanarak mevcut kapasiteler tespit edilir.Projede belirtilen teorik kapasitelerle karşılaştırılır.Bunun neticesinde bir uygunluk kararı veirilir.Havalandırma ölçümlerimiz Makine Mühendisi personellerimiz tarafında yapılmaktadır.