İsg Ortam Ölçümleri

İş yerinin ortamından ve imalattan kaynaklanan fiziksel ve kimyasal tehlike kaynaklarının değerlendirilip,kontrol altında tutulabilmesi ve gerekiyorsa önlemlerin alınabilmesi amacıyla gerçekleştirilen teknik ölçümlerdir.

Bu ölçümler risk analizinin tekrarlanması gereken her koşulda ve İSG uzmanının belirlediği periyotlarda tekrarlanır.

a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.
ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması


İSG ORTAM ÖLÇÜMLERİ

1-Toz Ölçümü
2-Gürültü ölçümü
3-Dozimetrik Gürültü Ölçümü
4-Aydınlık Ölçümü
5-Termal Konfor Ölçümü
6-VOC (İç Ortam Uçucu Organik Bileşenler)