Kaldırma İletme Makineleri

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK ve GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ ,Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2013 Sayısı:2862821/8/2001(Değ: 02/05/2014)

İLGİLİ MUAYENE STANDARLARI

TS 10116, TS EN 280 + A2, TS EN 818-6 + A1, TS EN 1495 + A2, TS EN 1709, TS EN 12079-3, TS EN 12927-7, TS EN 13157+A1, TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1, TS ISO 12480-1, TS ISO 12482 –1,FEM 9.752, FEM 9.755 ve FEM 9.756,FEM 9.751 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. İlgili mevzuat kapsamında;

1-VİNÇ
2-CARASKAL
3-FORKLİFT
4-İSTİF MAKİNESİ,TRANSPLAET
5-MOBİL VİNÇ
6-KULE VİNÇ
7-PLATFORM
a)AED(Asılı Erişim Donanım),b)SÇP(Sutunlu Çalışma Platformu), c)YSİP(Yükselebilen Seyyar İş Platformu) d)HİDROLİK MAKASLI PLATFORM e)MEKANİK TELESKOPİK PLATFORM
8-LİFT
a)ARAÇ KALDIRMA LİFT b)KRİKO c)DİĞER LİFTLER
9-MEKANİK EL KALDIRICILARI (Hubzug,Trifor)

Kontrollerinin yapılması zorunludur.Belirlenen periyodik kontrolün,periyodu bir yılı aşmaması gerekir.

Yapılacak muayenelerin periyodu,standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanları için varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bir yılı aşmaması gerekir.

Burdan şunu anlamalıyız;

X ekipmanı; 10 T ‘luk vinç tek vardiya çalışan fabrikada 8 saat’lik çalışma sürecinde 2 saat çalışmakta.Ortalama 3T’un üzerinde yüke maruz bırakılmamaktadır.

Y ekipmanı: 10 T’luk vinç üç vardiya çalışan fabrikada 8 saat’lik çalışma sürecinde 3-4 saat çalışmakta.Ortalama 6-7 T arasında yükleme yapılmaktadır.

X İle Y ekipmanı muayene periyotları aynı olmamalıdır.Y ekipmanı daha sık muayene edilmelidir. Firma olarak; korizif, sıcaklık, ağır sanayi, birden fazla vardiyada çalışma gibi nitelikleri olan işletmelerde üç ayda bir muayene periyodunu önermekteyiz.

Kaldırma makineleri muayenelerinde muayene öncesi, beyan yükünün veya işletme kapasitesinin 1.25 katı yükü işletmelerimiz hazır bulundurmalılardır. Bu yükün kaldırılması için gerekli olan sapan önceden yapılarak,test yüküne uygun seçimler yapılmalıdır.Örnek olarak resimde


kaldirma

Eğer kaldırma makinesi için test yükü bulmakta zorlanıyorsanız ve ekipmanı kullanma kapasiteniz teorik işletme kapasitenizden küçük ise yani;

15 T’luk bir ekipmanınız var ,siz bu ekipmanı hiçbir şekilde6 T’nun üstünde kullanmıyor iseniz, kapasite levhanızda 15T yazan bölümü, ‘’Beyan Yükü : 6000 KG. ‘’ olarak değiştirmeniz durumunda,testlerinizi 6000kg.’ın 1,25 katı olan 7500Kg. ile gerçekleştirebilirsiniz.Mevzuat beyan yükü kavramını açıkça tanımlamaktadır.


(İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK ve GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ ,Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2013 Sayısı:2862821/8/2001(Değ: 02/05/2014)
2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanları
2.2.1. Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur. (Beyan yükü; kaldırma aracında işveren tarafından beyan edilen kaldırılacak maksimum ağırlıktır.) )

KALDIRMA İLETME MAKİNELERİ

Herhangi bir yükü bulunduğu yerden kaldırıp yer değiştirerek bir başka yere indiren veya istifleyen, gerektiğinde bu yükün yer değiştirme işlemini, yükü kısa mesafelerde taşıyarak gerçekleştiren araçlara kaldırma araçları denir.

Kaldırma işlemleri nedeniyle tehlike arz eden makinalar, temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılamalıdır. Kaldırma makinelerinde meydana gelen kazaların sebepleri şu temel başlıklar altında değerlendirilebilir:

i. İmalat,
ii. Montaj,
iii. Yetersiz bakım-kontrol,
iv. Kullanım hataları.


EU-OSHA (Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı) Kaldırma makinalarında meydana gelen başlıca iş kazalarını şu şekilde raporlamıştır;

  • Bom veya kaldırma makinelerinin enerji hatlarıyla teması (kazaların %45’i)
  • Kaldırma mekanizmasının altında durma,
  • Makinenin devrilmesi,
  • Yükün düşmesi,
  • Emniyetli bir operasyonun sürdürülebilmesi için gerekli olan teknik periyodik kontrollerin yapılmaması
  • Bomun çökmesi,
  • Karşı ağırlığın sisteme zarar vermesi,
  • Dayama ayaklarının yanlış kullanımı,
  • Düşmeler ve bağlama elemanı hataları.